Podmínky účasti

Jednotlivých turnajů série ENVI GOLF TOUR 2020 se účastní partneři Tour, jejich klienti i pozvaní hosté. Účast hráčů je podmíněna kompletně vyplněnou přihláškou, včas zaslanou na mail organizátora: info@envigolftour.cz. Svou přihláškou a uvedením emailové adresy dává hráč souhlas se zasláním reklamních a marketingových materiálů partnerů, potažmo jejich klientů a samozřejmě i informačních pokynů organizátorů.

Kategorie a systém hry

HCP kategorie 0-18 na rány s odpočtem HCP
HCP kategorie 18,1 – 36 /54 Stabelford

Hrát mohou hráči i s vyšším handicapem než 36, ale maximálně jeden takovýto hráč ve flajtu. Tito hráči hrají se svým HCP, přičemž zlepšovat budou ze svého aktuálního HCP, no do výsledků turnaje se jim bude započítávat HCP 36.
V kategorii 0-18 HCP hrají muži s handicapem 0 – 11 z bílých odpališť , hráči s handicapem 11,1 – 18 ze žlutých odpališť. Ze žlutých odpališť hrají i ostatní muži. Ženy hrají z červených odpališť. V případě, že je na turnajovém hřišti jiné značení, moderátor či ředitel turnaje na to hráče upozorní před startem.
Doplňkovými soutěžemi budou HOLE IN ONE, LONGEST DRIVE a NEREST TO PIN.

Technická ustanovení

Turnaje se hrají podle pravidel golfu R.§A. Rules Limited,místních pravidel hřišť a pravidel ENVI GOLF TOUR 2020. Mezi posledně uvedená pravidla patří zejména:

  • hráči startují postupným startem od 9,30 hodin;
  • hráči mohou používat měřící zařízení, měřící zařízení s rozšířenými funkcemi – např.hodink. PDA s funkcemi na čtení profilu greenu a jinými funkcemi jsou povolené, ale rozšířené funkce musí být vypnuté;
  • hráči jsou povinni se zaregistrovat nejdéle 30 minut před startem turnaje;
  • hráči jsou povinni být na úvodním odpališti 5 minut před svým startem;
  • když se hráč dostaví na odpaliště 5 minut po jeho startovacím čase, budou mu odpočítány 2 stablefordové body z celkového dosaženého výsledku, v kategorii hrané na rány obdrží hráč 2 trestné rány;
  • soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže v čase turnaje;
  • organizátor bude kontrolovat dodržování pravidel golfu a soutěže i prostřednictvím maršála na hřišti;
  • používání autíčka je zakázané. Výjimka je povolená po předložení platného lékařského potvrzení řediteli turnaje anebo pokud to vyžadují podmínky na daném hřišti;
  • maximální počat hráčů je 72.

Vítězové a ceny

Na každém z turnajů bude vyhlášen vítěz v té či oné kategorii. První tři nejlepší obdrží ceny, které předá zástupce hlavního partnera toho či onoho konkrétního turnaje.

Na slavnostním společenském večeru po skončení závěrečného třetího turnaje v Berouně budou vyhlášeni první tři hráči celkového pořadí a samozřejmě i celkový vítěz, který získá jako prémii hodinky z unikátní série ” STO KUSÚ značky PRIM HOLE IN ONE ” .

Změna propozic

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.